Mergi sus
NIROS Consult - Servicii oferite


Servicii de consultanta

Servicii definire cerinte sistem informatic al organizatiei:

- Identificarea si definirea proceselor de business, activitatilor si fluxurilor de informatii din organizatie;
- Identificarea si definirea cerintelor de business pentru sistemul informatic al organizatiei;
- Identificarea si definirea cerintelor de infrastructura hardware si de comunicatii pentru sistemul informatic al organizatiei;
- Identificare si definirea cerintelor privind securitatea sistemului informatic al organizatiei;
- Identificare si definirea cerintelor privind administrarea si organizarea suportului sistemului informatic al organizatiei;
- Asistenta tehnica pentru elaborarea specificatiilor tehnice pentru sistemul informatic al organizatiei.

Servicii audit al sistemului informatic existent:

- Evaluarea implementarii proceselor de business, activitati si fluxuri de informatii in sistemul informatic existent;
- Evaluarea eficientei aplicatiilor existente fata de cerintele de business;
- Evaluarea infrastructurii de calcul si de comunicatii existente;
- Evaluarea necesitatilor de integrare intre sistemele informatice interne si / sau externe;
- Evaluarea sistemului de securitate al sistemului informatic existent;
- Evaluarea modului in care este asigurata administrarea si suportul sistemului informatic;
- Elaborare specificatii tehnice privind optimizarea sistemului informatic existent.

Servicii evaluare tehnica oferte primite in licitatii:

Evaluare tehnica independenta si neutra pentru:
- infrastructura hardware;
- sistem (elemente) de securitate – procese si trafic;
- module de software de baza / baze de date.


Servicii privind managementul securitatii informatiilor in cadrul organizatiei

- Serviciile furnizate se concentreaza pe identificarea amenintarilor si vulnerabilitatilor in ceea ce priveste securitatea informatiilor corporative, evaluarea impactului potential al acestora asupra afacerii si recomandari de controale potrivite de atenuare;
- Sensibilizare si instruire privind securitatea informatiei;
- Consultanta privind selectia tehnologiei de securitate a informatiei;
- Proiectare plan de continuare crestere a securitatii informatice;
- Evaluare risc securitate informatica la nivel corporativ;
- Teste de penetrare securitate;
- Servicii de evaluare vulnerabilitate;
- Servicii consultanta ISO 27001;
- Consultanta conformitate PCI/DSS;
- Consultanta protectie anti-frauda;
- Consultanta privind controlul securitatii identitatii.


Servicii pentru managementul proiectelor, auditarea performantei managementului proiectelor intr-o organizatie

- Managementul proiectelor conform metodologiilor si / sau standardelor internationale (PRINCE2, ISO 21500, ANSI/PMI Standard 99-001-2013);
- Proiectare si Management PMO (la cerere poate include si Program & Portfolio Management, sau separat) – consultanta si curs pe slide-uri;
- Asamblarea ofertelor la licitatii pentru proiecte: capitolele pentru managementul proiectului.


Organizare Cursuri

- Cursuri pentru examenul PMI PMP;
- Instruiri privind utilizarea MS Project 2010/2013;
- Cursuri privind standardul ISO 21500;
- Instruiri pentru Proiectare si Management PMO (la cerere inclusiv Program & Portfolio Management);
- Instruiri pentru utilizarea metodologiei de management a proiectelor PRINCE2;
- Cursuri privind metodologia Six Sigma din domeniul managementului calitatii;
- Instruiri privind standardul ISO 38500 - Corporate Governance for Information Technology.